فایل های مجموعه : جزوات آموزشی

جدید
جزوه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی
این جزوه به عنوان مرجع برخی ازمونهای استخدامی در رشته مدیریت مطرح است
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
ویژه
جزوه آموزش نرم افزار موبایل
در این جزوه اصول اساسی تعمیرات نرم افزاری تلفن همراه آموزش داده شده است خرید این جزوه را به کار آموزان تعمیرات موبایل توصیه می کنیم
قیمت : 3000 تومان
نوع فایل : pdf
ویژه
جزوه آموزش سخت افزار موبایل
در این جزوه که از جزوات لازم برای شرکت در کلاسهای تعمیرات موبایل می باشد اصول اساسی تعمیرات سخت افزاری موبایل بصورت کامل آموزش داده شده است
قیمت : 3000 تومان
نوع فایل : pdf
طراحی سایت